Lidmaatschap

Jaarlijkse contributie
∞  De contributie bedraagt per kalenderjaar  30,00.
∞  Een nieuw lid betaalt eenmalig 10,00 inschrijfgeld bij aanmelding.
∞  De contributie kan op verzoek in termijnen betaald worden.
∞  Indien je geen automatische incasso wenst, dan graag de contributie overmaken vr 14 februari.
∞  Het bankrekeningnummer van Vrouwen Maasduinen is: NL22 RABO 0326 8444 57.Betaling eigen bijdrage
∞  Soms vragen we voor een activiteit een eigen bijdrage.
∞  Deze kan via de bank overgemaakt worden, onder vermelding van je volledige naam en de betreffende activiteit.
∞  Het heeft onze voorkeur de verschuldigde bijdrage, hoe klein ook, over te maken naar onze bankrekening.
∞  Het bankrekeningnummer van Vrouwen Maasduinen is: NL22 RABO 0326 8444 57
∞  Als je het geld niet per bank wilt of kunt overmaken dan kun je het benodigde bedrag in een enveloppe stoppen, en deze,
       met vermelding van je naam en de betreffende activiteit, bij Renata Weijs, Gelderstraat 6 in de brievenbus doen.

OP TIJD BETAALD, IS AANGEMELD.
 

Beindiging lidmaatschap
Als je geen lid meer wenst te blijven van Vrouwen Maasduinen dan moet je opzeggen voor 1 december.
Dit moet schriftelijk bij ons kenbaar worden gemaakt, mondeling opzeggen volstaat niet.
Je kunt je afmelden via ons e-mailadres: vrouwenmaasduinen@gmail.com of door een briefje bij n van de bestuursleden in de brievenbus te doen.