Verenigingsweetjes:
  ∞ De vereniging is op 3 januari 2018 opgericht.
∞ Wij hebben op dit moment ongeveer 80 leden, variërend in de leeftijdsgroep van 30 tot en met 80 jaar.
∞ Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd van harte welkom.
∞ Onze avonden meestal om 19.30 uur beginnen en de zaal vanaf 19.15 uur open is.
∞ Indien je geen vervoer hebt en het ons laat weten, wij dan zorgen dat er iemand is met wie je mee kunt rijden.
∞ Hier geen kosten aan verbonden zijn.
∞ Je hoeft echt niet te wachten tot er verkiezingen zijn als je interesse hebt om het bestuur te komen versterken.
∞ Het bestuur van Vrouwen Maasduinen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of diefstal tijdens de georganiseerde avonden, uitstapjes of excursies.
∞ Als we met de auto ergens naar toe gaan, de bestuurder een inzittenden verzekering moet hebben.
∞ De bestuurder ontvangt een vergoeding van € 2,00 van de passagiers als wij met auto’s ergens naar toe gaan.
∞ Programma-ideeën en suggesties altijd meer dan welkom zijn.
∞ We verschillende activiteiten hebben om de kas te spekken.
∞ Dit ons een mooie extra zakcent voor de vereniging oplevert en hierdoor de eigen bijdrage zo laag mogelijk gehouden kan worden.
∞ Wij het altijd waarderen als onze leden zich inzetten voor onze vereniging.
∞ Wij op dit moment over een potje beschikken, welke wij hebben mogen ontvangen van een gulle gever.
∞ Deze éénmalige schenking dient er enkel voor om bij te springen indien de eigen bijdrage voor een activiteit niet betaald kan worden.
∞ Als je hiervan gebruik wil maken je hiervoor even contact moet opnemen met een van de bestuursleden.
∞ Dit wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
∞ Wij het jammer vinden om achteraf te horen dat één van onze leden ziek is geweest of in het ziekenhuis heeft gelegen.
∞ Laat het ons even weten, dat stellen wij zeer op prijs.
∞ Wij dan een kaartje kunnen sturen of het attentiegroepje langs laten komen.
∞ Wij bij een jubileum of een ander heugelijk feest, een kaartje sturen, als we hiervan tijdig op de hoogte zijn.
∞ We ook een kaartje sturen als iemand 30, 40, 50, 60 of 70 jaar wordt.
∞ Het bestuur, samen met het attentiegroepje, indien we hier een uitnodiging voor ontvangen, leden bezoekt die een jubileum te vieren hebben.
∞ Dit ook geldt als een lid 80, 90 of 100 jaar wordt.
∞ De foto’s die bij activiteiten gemaakt worden ook kunt bekijken op facebook.
∞ We het altijd leuk vinden om foto’s die leden gemaakt hebben te ontvangen, die we mogen gebruiken.
∞ Op deze website staan foto’s. De wet geeft aan dat ‘sfeerfoto’s’ altijd wel geplaatst mogen worden.
∞ Persoonsfoto’s (een foto van expliciet alleen deze ene persoon) mogen alleen met toestemming van die persoon geplaatst worden.
∞ Als je niet wilt dat je herkenbaar op foto’s staat die wij gebruiken, moet je dit schriftelijk aangeven bij de secretaris.
∞ Berichten betreffende onze vereniging altijd op de website en facebook terug te vinden zijn en meestal ook in de Fontein.
∞ Wij blij zijn dat Jos Koper ons helpt met de website en het privacy beleid.
∞ Wij halen onze bloemen altijd bij PUUR.
∞ Wij cadeautjes meestal halen bij Boerderijwinkel John Cornelissen.
∞ Ons mooie logo is ontworpen door ons lid Koos van Gaal en haar schoonzoon Ger Voermans van Voermans Media Design heeft het verder uitgewerkt.